გური სულთანიშვილის "საზოგადოებრივი მითები" ფეიკმედიის და მედიის ნეიტრალურობის შესახებ - POSTV

„გავრცელებული მითი მედიის ნეიტრალურობის და მიუკერძოებლობის შესახებ არა მხოლოდ მოგონილია, არამედ შეუძლებელი და ეწინააღმდეგება ჯანსაღი დემოკრატიული პროცესის წარმოებას, სადაც სხვადასხვა ინტერესის ჯგუფები საკუთარი იდეების და დღის წესრიგის გასამყარებლად იბრძვიან“, - ამბობს POSTV-ის გადაცემა „საზოგადოებრივი მითების“ ავტორი და წამყვანი გური სულთანიშვილი.

მისი თქმით, ნეიტრალური მედია ეს მითია, ხოლო ამ მითის დანგრევა არ ნიშნავს რომ ფეიკ მედია ლეგიტიმურია.


„საქართველოში ბოლო წლებში მედია ნეიტრალობიდან ზოგი ჟურნალისტი მეორე უკიდურესობაში გადაიჭრა. საკუთარი თვალსაზრისის გამოტანა არ ნიშნავს უაპელაციო პოლიტიკურ პროპაგანდას, არამედ გულისხმობს თვალსაზრისებს და შეხედულებათა ერთობლიობას ანუ იდეოლოგიას ან კომპლექსურ ჩამოყალიბებულ თვალსაწიერს, რაც ჟურნალისტს დაეხმარება საკითხებიის გააზრებაში. ამისთვის კი აუცილებელია მაღალი კვალიფიკაცია და იდეათა ერთობლიობის ქონა.


თუმცა, შეიძლება ითქვას რომ ქართული ე.წ. ნეიტრალური მედია გარემოც ჩასახვიდანვე გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად იდეოლოგიზირებულია. ეს აქტორები ლიბერალური იდეების მატარებლები არიან , ხშირად ისე რომ ამას ვერც ხვდებიან და ამის ყველაზე კარგი მაგალითია ტვ პირველი. მათი ე.წ. ნეიტრალურობა და დისტანცირება ზუსტად ლიბერალური გასაღებია, მაშინ როდესაც ქვეყანაში ლიბერალური წესრიგი არსებობს ასეთი მიდგომა სწორედ ამ თამაშის წესებს დათანხმებას გულისხმობს. მეორე მხრივ კი გვაქვს მთავარი არხი. ალბათ მაყურებელი, რომელმაც სრულად უყურა ამ გადაცემას, მოეწონა და ბოლომდე გამოგვყა, იფიქრებს რომ თუ ნეიტრალური მედია ეს მითია, მაშინ რატომ ვერჩით მთავარ არხს. აქ მკაფიო განსხვავებაა მხარეს, პოზიციასა და ფაქტების დამახინჯებას შორის.


ფაქტების დამახინჯება და ინტერპრეტაცია არ ექვემდებარება არანაირ სარედაქციო პოლიტიკას, მხოლოდ მისი ანალიზი და საკითხების განხილვა შეიძლება იყოს განსხვავებული, რადგან საკითხების ამოსახსნელად სხვადასხვა ადამიანი განსხვავებულ გასაღებს ხმარობს. ამიტომაც, ერთი მხრივ დაიმახსოვრეთ, რომ ნეიტრალური მედია ეს მითია, ხოლო ამ მითის დანგრევა არ ნიშნავს რომ ფეიკ მედია ლეგიტიმურია“, - ამბობს გური სულთანიშვილი.


მისი თქმით, ამ მითის დამკვიდრებას ქართული მედიაკრიტიკოსებიც ხელს უწყობენ, რომ მაგალითად მედია გამშუქებლები ნეიტრალურნი უნდა იყვნენ პოლიტიკური ამბების მიმოხილვისას.


„ეს ერთგვარ აქსიომადაც კი იქცა და ამ იდეით იზრდებიან ახალი და ახალი ჟურნალისტები. მათ შორის საუნივერსტეტო კურიკულუმები ეწყობა ამ იდეის გარშემო. არა მხოლოდ ცალკე აღებული ე.წ. მედია ექსპერტები, არამედ ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა მედიის განვითარების ფონდი, MDF ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს სწორედ ნეიტრალურობაზე აკეთებს.


არსებობს ჟუნალისტთა ეთიკის ქარტიის მთელი რიგი სახელმძღვანელო ინსტრუქციები ჟურნალისტების ნეიტრალურობასთან დაკავშიებით. წინა ხელისუფლების დროს არსებობდა გადაცემა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, სახელად „მედია მონიტორი“ რომელიც ამოწმებდა სხვადასხვა ემდია საშუალებას პირველ რიგში მისი ნეიტრალურობის მიხედვით.


მეტიც, არც თუ დიდი ხნის წინ საქართველოში, სახელმწიფო მნიშვნელობის სისხლის სამართლის საქმეები და პოლიტიკური პროპაგანდა იწარმოებოდა იმ მოტივით რომ ტელეკომპანია არ იყო დისტანცირებული გამშუქებელი მოვლენების. ამის დადასტურებაა ვიდეო, სადაც იმჟამად გენ.პროკურორის პირველი მოადგილე 7 ნოემბრის მოვლენებზე და ტელეკომპანია იმედის დარბევაზე შესაბამის არგუმენტს იშველიებს. ბედის ირონია იმაში მდგომარეობს, რომ წლების შემდგომ სწორედ ეს ადამიანი ჩაუდგება სათავეში ყველაზე მიკერძოებული ტელეარხის სარედაქციო პოლიტიკას“, - ამბობს სულთანიშვილი.


მითის დასანგრევად გადაცემის ავტორი და წამყვანი სამ ინდიკატორს ასახელებს.


„პირველი ესაა მაღალი სანდოობის მქონე სოციალური მეცნიერების, ცნობილი და რესპექტაბელური ავტორების პოზიციები მედიის ნეიტრალურობის შესახებ. მეორე - დასავლური გამოცდილება, ანუ ის სტანდარტი რაც ჩვენთვისაა მისაღები და პრინციპში ზოგადადაც, იმიტომ რომ მედია, ანუ ის მედია რაზეც ვსაუბრობთ სრულად დასავლური ფენომენია.


მაქს მაკკობსი და დონალდ შოუ, რომლებიც არიან აჯენდის დაყენების თეორიის დამფუძნებლები ამბობენ რომ, პოლიტიკური ხასიათის ნებისმიერი გადაცემა, თავისი შინაარსითა და ამ შინაარის სტრუქტურირებით, პირდაპირ თუ ირიბად, ინფორმაციასთან ერთად აწვდის მაყურებელს არა ერთ, არამედ სამი სახის შეტყობინებას: რაზე იფიქრო, როგორ იფიქრო და რა იფიქრო. მედია არ ასახავს რეალობას, ის მას რეპრეზენტირებს. ამ თეორიის მიხედვით მედია შეუძლებელია ნეიტრალური იყოს.


ცნობილი ავტორის და მედია თეორიტიკოსის კოულმანის მიხედვით „დღის წესრიგის ფორმირება — ეს არის მასმედიის მიერ გარკვეული საკითხების ხშირი და გამორჩეული წარდგენის პროცესი, იმ შედეგით, რომ ხალხის დიდი ნაწილი ამ საკითხებს უფრო მნიშვნელოვნად აღიქვამს, ვიდრე სხვებს. მარტივად რომ ვთქვათ, რაც უფრო მეტად გაშუქდება საკითხი, მით უფრო მნიშვნელოვანია ის ხალხისთვის.”


ვნახოთ, რას ამბობს ამ თემის ექსპერტი სარტორი. მედია სისტემის ხასიათი კავშირშია როგორც დისკურსის შინაარსთან, ასევე ქვეყნის პოლიტიკურ სისტემასთან. მაჟორიტარული (ანგლოსაქსური) დემოკრატიები მჭიდროდაა ასოციირებული ნეიტრალური ჟურნალისტიკის ცნებასთან (ანუ ერთი არხის ქვეშ რომ არის რამდენიმე ხედვა თავმოყრილი, ნეიტრალურია პარტიებთან მიმართებაში). ხოლო პროპორციული და კონსესუალური სისტემები (კონტინენტური ევროპა) ქმნიან პოლიტიკურ პარალელიზმს ჟურნალისტიკაში. პოლიტიკური პარტიები ამ სისტემაში, მაჟორიტარულისგან განსხვავებით, არ ისწრაფვიან მოიპოვონ ლეგიტიმაცია ,,მთელი ნაციის” რეპრეზენტაციით, არამედ საზოგადოების სეგმენტებს წარმოაჩენენ. კლიენტელისტური ურთიერთობების სიჭარბე და პოლარიზება სამხრეთის დემოკრატიებში იწვევს მედიის პოლიტიკურ ინსტრუმენტალიზაციას და არათავსებადია მედიის ლიბერალური მოდელის მახასიათებლებთან. პოლარიზებული პლურალიზმი უკავშირდება ისეთი პოლიტიკური ძალების არსებობას, რომლებიც არსებული სისტემის ლეგიტიმურობას კითხვის ქვეშ აყენებენ. ასეთ საზოგადოებებში ძლიერია იდეოლოგიური დაპირისპირება და პოლარიზაცია”, - ამბობს გური სულთანიშვილი.


 "ევროპული საქართველოს" ოფისთან აქცია დასრულდა

ახალგაზრდების ჯგუფის მიერ "ევროპული საქართველოს" ოფისთან, დეპუტატ ელენე ხოშტარიას წინააღმდეგ გამართული აქცია დასრულდა.

სილქნეტის განცხადება კომპანიაში ირაკლი შოთაძის საქმიანობასთან დაკავშირებით

კომპანია სილქნეტი კომპანიაში გენერალური პროკურორის ირაკლი შოთაძის საქმიანობასთან დაკავშირებით სპეციალურ განცადებას ავრცელებს.

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია: ზურაბიშვილი იძულებული გახდა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ვიზიტი გააუქმოს

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მამუკა ჟღენტის მიერ დღეს სოციალური ქსელით გავრცელებული ინფორმაციის საპასუხოდ განცხადებას ავრცელებს.

გუდაური-კობის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა

გუდაური-კობის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა, ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს.

ნათია თურნავამ საქართველო-ბელარუსის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის სხდომაში მიიღო მონაწილეობა

მინსკში, ქართული დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში, რომელსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა ხელმძღვანელობს, საქართველო-ბელარუსის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მეექვსე სხდომა გაიმართა.

ნათია თურნავა: უახლოეს პერიოდში საქართველოში რძის პროდუქტების მწარმოებელი ბელარუსული საწარმო გაიხსნება

"საქართველოს და ბელარუსს ყველა სფეროში ძალიან მჭიდრო, მეგობრული ურთიერთობები აერთიანებს - ეს არის როგორც პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, ასევე კულტურული ურთიერთობები", - ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა ბელარუსი-საქართველოს ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მეექვსე სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ავრცელებს.

ნათია თურნავა: ბელარუსი საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია

"ბელარუსი საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია, რომელთანაც, ვაპირებთ, კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობები" - ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა მინსკში საქართველო-ბელარუსის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მეექვსე სხდომაზე განაცხადა.

ელენე ხოშტარია: მზად ვარ ყველა კითხვას მშვიდად ვუპასუხო, მაგრამ მათ მოსმენის სურვილი არ აქვთ

"ევროპული საქართველოს" წევრი ელენე ხოშტარია მის წინააღმდეგ მიმიდინარე აქციის მონაწილეებს "ქართული ოცნების" მხრიდან მართულ ძალას უწოდებს.

 

დავით ჩიხელიძე: საქართველოს საინტერესო ეკონომიკური ცვლილებები აქვს

“საქართველოს საინტერესო ეკონომიკური ცვლილებები აქვს. რამდენიმე დღის წინ კი გამოქვეყნდა სარეიტინგო კომპანია „Fitch“-ის რეიტინგი, რომელმაც საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი „BB“ დონეზე, ხოლო პერსპექტივა სტაბილურ მაჩვენებელზე დაადასტურა.” – ამის შესახებ ორგანიზაცია “დემოკრატიული ცვლილებების ცენტის“ ხელმძღვანელი დავით ჩიხელიძე საუბრობს.

კაფესთან, სადაც ელენე ხოშტარია იმყოფებოდა, ახალგაზრდების ჯგუფმა აქცია გამართა

ახალგაზრდების ჯგუფი "ევროპული საქართველოს" წევრის, დეპუტატ ელენე ხოშტარიას მიერ საქართველოს პარლამენტში რუსეთის ჰიმნის გაჟღერებას აპროტესტებს. 

ვლადიმერ დვორნიკი: საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობების უზარმაზარი პოტენციალი გვაქვს

"ჩემი აზრით, ეკონომიკური ურთიერთობების ის პოტენციალი, რომელიც გვაქვს, ამოწურული არ არის - მათი განვითარების კუთხით უზარმაზარი პოტენციალი არსებობს", - ამის შესახებ ბელარუსის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ, მინსკში, საქართველო-ბელარუსის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა.

 

მიხეილ ჩხენკელმა უნგრეთის ელჩთან განათლების მიმართულებით თანამშრომლობის საკითხები განიხილა

საქართველოს განათლების, მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა უნგრეთის ელჩს საქართველოში ვიქტორია ჰორვატს უმასპინძლა და მასთან უმაღლესი განთლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროებში მჭიდრო თანამშრომლობის გეგმები დასახა.

ზუგდიდში, სამტრედიასა და თეთრიწყაროს რაიონში უაქციზო თამბაქოს ტრანსპორტირების ფაქტები გამოავლინეს

17–19 თებერვალს, ზუგდიდის რაიონის სოფელ რუხში, სამტრედიასა და თეთრიწყაროს რაიონში ჯამში 461 კოლოფი უაქციზო თამბაქოს ნაწარმის და 1კგ. და 100 გრ. უაქციზო თუთუნის ტრანსპორტირების ფაქტები გამოვლინდა.

ანრი ოხანაშვილი: ვანო მერაბიშვილის პოლიტიკურ შანსებზე საუბარი ზედმეტია

საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატის ანრი ოხანაშვილის განცხადებით, ვანო მერაბიშვილმა არაერთი მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, შესაბამისად, მის პოლიტიკურ შანსებზე საუბარი ზედმეტია.

გაზის ქსელის რეაბილიტაციის გამო, ნუცუბიძეზე 3500-მდე აბონენტი გაითიშება

ნუცუბიძის IV მ/რ-ში გამავალი საშ/წნევის ქსელის რეკონსტრუქციის მიზნით, ხვალ, 20 თებერვლის 23.00 სთ-დან გაზის მიწოდება შეუწყდება:

თბილისში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები - საკრებულოს წევრების განცხადება

თბილისის მთავრობის მიერ დედაქალაქში მიმდინარე პროექტების შესახებ დღეს საკრებულოში ბრიფინგი გაიმართა.

ბექა ლილუაშვილი: საინვესტიციო ფონდები ქმნიან ეკონომიკაში დამატებითი ინვესტიციების განხორციელების შესაძლებლობებს

საინვესტიციო ფონდები არიან ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშეები ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, რომლებიც ქმნიან შესაძლებლობებს, ეკონომიკაში განხორციელდეს დამატებითი ინვესტიციები, - ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში ბექა ლილუაშვილმა საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონპროექტის კომენტირებისას განაცხადა.

ეროვნული ბანკი რეგულირების ლაბორატორიის ჩარჩოს შექმნის შესახებ დებულების პროექტს აქვეყნებს

ტექნოლოგიების განვითარების მხარდაჭერის ფარგლებში, საქართველოს ეროვნული ბანკი საჯაროდ განხილვებისთვის საზოგადოებას რეგულირების ლაბორატორიის ჩარჩოს შექმნისა და მისი გამოყენების შესახებ დებულების პროექტს წარუდგენს.

ავსტრალიაში თვითმფრინავების შეჯახებას მსხვერპლი მოჰყვა

ავსტრალიის შტატ ვიქტორიაში ორი თვითმფრინავი ჰაერში ერთმანეთს შეეჯახა, რასაც 4 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.

ქუთაისის აეროპორტში ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემცველი მედიკამენტები აღმოაჩინეს

საბაჟო გამშვებ პუნქტში-,,ქუთაისის აეროპორტი” ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემცველი მედიკამენტების ქვეყნის საზღვარზე უკანონოდ შემოტანის ფაქტები აღიკვეთა.

სალომე ზურაბიშვილი: როდესაც ქალს კლავენ, იმიტომ რომ ქალია, ეს საზოგადოების პრობლემაა

"ქალთა მიმართ განხორციელებული ნებისმიერი სახის ძალადობა მიუღებელია. შემაძრწუნებელია მკვლელობის ყველა შემთხვევა, მაგრამ როდესაც ქალს კლავენ, იმიტომ რომ ქალია, ეს საზოგადოების პრობლემაა".