პრესკლუბის სტუმრები: იათამზე ლონთაძე და თამარ ფირცხალაიშვილი