„არის თუ არა საავტორო უფლებები დაცული?“ - გამოკითხვა, რომლის პასუხებიც გაგაოგნებთ!

საავტორო უფლებების დაცვის ორგანიზაცია საქართველოში უკვე არსებობს, მაგრამ ქართველმა ხელოვანებმა საჭიროდ ჩათვალეს ალტერნატიული ორგანიზაციის დაფუძნება.