ეროვნული ბანკი ივლისის თვის "მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშს" აქვეყნებს

,,მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში" ძირითადი საკომუნიკაციო დოკუმენტია, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკი კვარტალში ერთხელ აქვეყნებს.